Financování ČSVLW

Český svaz vodního lyžování je mimo vlastních zdrojů financování dotačními programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dotační prostředky jsou poskytovány z programů:

I. Sportovní reprezentace ČR

II. Sportovně talentová mládež

V. Činnost sportovních svazů dle vyhlášené Státní podpory sportu