Zpracování osobních údajů

Český svaz vodního lyžování a wakeboardingu, z.s.  (dále jen Svaz) je  správcem osobních údajů následujících subjektů údajů:

  • Osoby – statutární zástupci jednotlivých členů Svazu
  • Osoby – členové jednotlivých základních organizací (klubů, oddílů TJ), které jsou členy Svazu

Rozsah zpracování osobních údajů

1/ Na základě zákona  č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. a na základě oprávněného zájmu správce v rozsahu:

  • Jméno, příjmení a akademické tituly
  • Adresa trvalého bydliště
  • Telefonní číslo a e-mailová adresa
  • Datum narození
  • Rodné číslo
  • Sportovní charakteristika (registrovaný sportovec, sportovec, trenér, funkcionář, rozhodčí, ostatní)

2/ Na základě souhlasu subjektu údajů

  • Fotografie – portrétní a ze sportovních akcí

Příjemce osobních údajů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky