Seznam členů a kompetence

fpo_avatar Ludvík Novák
prezident
602 312 412
skinovak@tiscali.cz
horkyluk Ing. Lukáš Hořký
viceprezident
zahraniční vztahy, rozvoj a komunikace
606 795 783
lukas.horky@cwwf.cz
fpo_avatar Mgr. Linda Janžurová Kölblová
viceprezitent
sportovní manažer pro wake
775 340 540
linda.kolblova@gmail.com
fpo_avatar Mgr. Ing. Jan Danihelka
ekonom
605 236 937
danihelka@centrum.cz
fpo_avatar Ing. Hana Ledvinová
technický manažer
602 430 432
hana.ledvinova@ledvinanabytek.cz
fpo_avatar Petr Marek
sportovní manažer pro VL
724 130 065
marek@cl-evans.cz
fpo_avatar Ing. Zdeněk Nečas
manažer rozhodčích
724 744 874
necas.zdenek@volny.cz